Projekti

„Rīgas ielu, transportbūvju un satiksmes vadības attīstības koncepcijas 2008. – 2018. gadam” sadaļas „Satiksmes drošības esošā situācija un sastrēgumu problēmas risinājumi Rīgā” izstrādāšana.

„Ceļu satiksmes drošības nacionālās programmas 2000. – 2006. gadiem” realizācijas analīzei nepieciešamās informācijas savākšana, apkopošana, analīze un novērtējums.

Eiropas Komisijas finansētais projekts „Eiropas Savienības dalībvalstu, kā arī Norvēģijas un Šveices labākās prakses apkopojums un popularizēšana ceļu satiksmes drošības jomā”.
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/publications/projectfiles/supreme_en.htmProjekta “Drošais ceļš uz skolu” ietvaros izstrādāta „Ceļu satiksmes uzrauga rokasgrāmata”.  

Ceļu satiksmes drošība Eiropas Savienības dalībvalstīs - Latvijas situācijas raksturojums.
http://ec.europa.eu/transport/roadsafety_library/care/doc/profiles/pdf/countryprofile_lv_en.pdf

Ilgtermiņa pētījums par drošības jostu un aizsargķiveru lietošanu Latvijā.

Satiksmes drošības novērtējums Rīgas pilsētas Daugavgrīvas ielas posmā no Trijādības līdz Buļļu ielai.

Satiksmes drošības novērtējums veloceliņa trases variantiem Rīgas pilsētā no Vanšu tilta līdz Rīgas robežai Ogres virzienā. 

Satiksmes drošības novērtējums Via Baltica posmam A4 (Baltezers - Saulkalne) un A6 (Rīga - Daugavpils) no 17 - 24 km

Sagatavota lekcija vadītāju apmācības instruktoriem par tēmu „Ceļu satiksmes drošība un negadījumu statistikas tendences”

Sagatavota lekcija kravas pārvadātāju vadītājiem par tēmu „Ceļu satiksmes drošība – negadījumu statistika, to cēloņi un sekas”

Ceļu satiksmes izpēte SIA , 2007