Ceļu satiksmes drošības organizatoriskā struktūra

Valsts līmenī atbildīgais par ceļu satiksmes drošību patlaban ir Satiksmes ministrs, kurš ir Ceļu satiksmes drošības padomes (CSDP) priekšsēdētājs. CSDP sastāvā iekļauti pārstāvji no visām ar ceļu satiksmes drošību saistītām valstiskām un nevalstiskām institūcijām. Tā izstrādā priekšlikumus ceļu satiksmes drošības politikas īstenošanā.
Ceļu satiksmes drošības atbildības sfēras sadalās šādi:
Satiksmes Ministrija (www.sam.gov.lv) atbild par ceļu satiksmes drošības politikas īstenošanu:

  • Latvijas Valsts ceļi (www.lvceli.lv) atbild par valsts autoceļu uzturēšanu atbilstoši satiksmes drošības prasībām.
  • Ceļu satiksmes drošības direkcija (www.csdd.lv) atbild par transportlīdzekļu reģistrāciju, sertifikāciju un tehniskā stāvokļa kontroli, vadītāju apmācību un atestāciju, organizē sabiedriskās domas veidošanu par drošu pārvietošanos ceļu satiksmē, veic ceļu auditu, kā arī uztur ceļu satiksmes drošības informatīvo sistēmu.

Iekšlietu ministrija (www.iem.gov.lv) atbild par ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības kontroli un negadījumu seku likvidācijas koordinēšanu:

  • Valsts policija (Ceļu policija ir Valsts policijas apakšstruktūra) (www.vp.gov.lv ) atbild par ceļu satiksmes dalībnieku uzvedības kontroli un satiksmes organizēšanu specifiskos gadījumos, kā arī par ceļu satiksmes negadījumu fiksēšanu un izmeklēšanu.
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (www.vugd.gov.lv) atbild par glābšanas darbu koordināciju un organizēšanu negadījuma vietās.

Izglītības un zinātnes ministrija (www.izm.gov.lv) atbild par bērnu apmācību skolās.
Veselības ministrija (www.vm.gov.lv) atbild par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu un negadījumos cietušo aprūpi.

  • Katastrofu medicīnas centrs (www.kmc.gov.lv) atbild par pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanu negadījumā cietušajiem, kā arī par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību.

Pašvaldības atbild par pašvaldību ielu un autoceļu uzturēšanu atbilstoši satiksmes drošības prasībām.

    • Rīgas domes Satiksmes departaments (www.satdep.lv) atbild par ceļu satiksmes drošību Rīgā.
Ceļu satiksmes izpēte , 2007